A kezdet kezdete

A buddhizmus tanításai Buddha életével és tetteivel szorosan összefüggenek. Fogantatásának és születésének körülményei a legendák szerint számos hasonlóságot hordoznak Krisztuséval. Buddha anyja, Mája önmegtartóztatási fogadalmat tett házaséletében és hosszas érintetlensége ellenére (egy álmában bekövetkezett elefánt általi testébe hatolás fogantatásával) ragyogó fényjelenségek kíséretében szülte meg fiát, Gautama Sziddharthát a mai Nepál területén kb. i.e. 560-ban és kb. i.e. 480-ig élt. A Sziddhartha név azt jelenti, "akinek minden kívánsága teljesedett". Családja egy ismert védikus tanítómestertől, Gótamától származtatta magát.

Buddhává válás

A bölcsek azonnal megjövendölték az újszülött későbbi nagyságát, aki rendszeresen meglepte tanítómestereit korához képest rendkívüli ismereteivel. Sziddhartha ifjú éveit teljes pompában töltötte apja királyi udvarában. Kitűnő nevelésben volt része. 29 éves korában megnősült, egy fia született. Ekkortájt szembesült igazából először az élet kegyetlen valóságaival, amint látta, hogy nagy számban vannak emberek, akik életüket szenvedések közepette élik betegség, nyomor, öregség és az állandóan körülöttük leselkedő halál árnyékában. Elhatározta, hogy hosszú vándorútra kel. Elhagyta apja királyi udvarát és feladva a reá váró hatalmat, gazdagságot, hontalan, kolduló vándorként kezdte élni a napjait. Hat évig élt ilyen körülmények között. Vándorlásai során egy öreggel, egy beteggel, egy halottal és egy aszkétával találkozva jutott el a Megvilágosodáshoz, a szenvedés és múlandóság belátásához. Ekkortól nevezte magát Buddhának, a Megvilágosodottnak.

Buddha soha nem fektetett le olyan dogmákat, törvényeket, amelyeket minden embernek követnie kellene. Ehelyett etikai vezérfonalat, tanácsokat, viselkedési mintákat ajánlott fel és igyekezett úgy láttatni a dolgokat az emberekkel, amilyenek azok "valójában". Ez a megvilágosodás lényege: a személyiség egészének teljes ráébredése a valóságra.

A későbbi buddhista szent könyvek szerint nem ő volt az első és egyetlen Megvilágosodott, hanem a negyedik a sorban. A megvilágosodás, megtisztulás valamennyi élőlény lehetősége, létének végcélja így az elméletben bárki előtt fennáll a "Buddha-lét" elérésének a reménye.

Buddha úgy érezte, rájött arra, hogy a világi szenvedések zűrzavarából miképpen lehet kiutat találni, azoktól megszabadulni. Ezen felismerését és a világról vallott nézeteit vándorlásai során prédikációk útján hirdette. Buddha 80 éves korában bekövetkezett haláláig elérte, hogy teljes lelki kiegyensúlyozottságban élhetett. Végakarata szerint holttestét elégették és tanítványai nyolc állam között osztották szét. A hamvak őrzésére hatalmas sztúpákat (buddhista szentély) építettek fel. Magyarországon, Zalaszántón van Európa legnagyobb sztúpája, amelyről.