Mi az a Wing Chun?

A Wing Chun Kung Fu egy tudományos alapokon nyugvó tradicionális kínai harcművészet, melyet a hadi tudományok legnagyobb szakértői alkottak egy olyan korban, amikor a magas szintű harci tudás egyenlő volt a túléléssel. Ma a Wing Chun egyike a nyugati világban leginkább elterjedt harcművészeti rendszereknek. Egyszerű, gazdaságos és direkt mozdulatai és az egyedinek nevezhető "chi sao" rendszere révén a világ egyik leghatékonyabb harci rendszerének tartják.

Mi a Wing Chun "eredeti" írásmódja?

Az iskolák nagy része - beleértve Yip Man nagymester fiait és unokaöccsének iskoláit is - a "Wing Chun" írásmódot használja. Egyes tanítványok - pl: Moy Yat, Victor Kan - a "Ving Tsun" írásmódot, míg Leung Ting szervezete a "Wing Tsun" változatot használják.

Van különbség a különböző wing chun iskolák között?

Igen. Természetesen nem ugyanazt tanítják mindenhol. A különböző ágak családfáin szereplő nagymesterek egyénisége átszínezte az eredeti koncepciókat. Az elmúlt közel 300 év alatt nyilvánvaló különbségek alakultak ki az irányzatok között. Ez azonban természetes, ha figyelembe vesszük, hogy nincs két egyforma ember. Az eltérő mentalitású és egyéniségű képviselők szinte megszűrték az eredeti formát. Bár az alapelvek nem sokat változtak, természetes, hogy helyenként eltérések mutatkoznak a technikákban, formákban, bizonyos helyzetek megközelítésében, megoldások módjaiban.

Ezek a különbségek tetten érhetők a Yip Man családon belül is, pedig itt a változatok "kifejlődéséhez" jóval rövidebb idő - mintegy 50 év - állt a rendelkezésre. Itt a különböző egyéniségű mesterek szűrője mellet még egy dolog közrejátszott. Közismert az a tény, hogy Yip Man nagymester személyre szabottan foglalkozott a tanítványaival. Nem egységes tematikát követve próbálta "uniformizálni" tanítványait, hanem a tanulók képességéhez, alkatához és mentalitásához mérten tanított. Sokkal inkább alapelveket, koncepciókat tanított semmint merev formát.

Hány éves korban érdemes elkezdeni?

A Magyarországi Wing Chun Szövetség iskoláiban külön oktatják a gyermekeket és a felnőtteket. 8-13 éves korban gyermek csoportban, 14 éves kor felett felnőtt csoportban folyik a tanítás. A stílus jellegéből fakadóan soha nem késő elkezdeni a gyakorlást!

Vannak-e versenyek ebben a stílusban?

A Tradicionális Wing Chun stílus egy kínai harcművészet, nincs saját versenyszabálya. De tanulói indulhatnak A Magyar Kung Fu Szakszövetség illetve más stílusok, szervezetek által kiírt versenyeken, bajnokságokon.

Milyen könyvekből lehet többet megtudni a Wing Chunról?

- William Cheung: